سه ر به رز/سرافراز ٢١ بيت شعر سياسي دكترمحمدقدمي | بلاگ

سه ر به رز/سرافراز ٢١ بيت شعر سياسي دكترمحمدقدمي

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

"سه ر به رز"

د.محه ممه د.ئه حمه د.قه ده مي بيست و يه ك مالي سه ر به رز و هه ژار

دژ به خو فروش دژي شه رمه زار

٢١به يته/

خوت شه رمه زاري ،ميلله ت خو نه كه ي!

هيچ كه س بوت ناكا ،هيلكه به قه تار!

هه ر به شه ره ف به و نامووس پاريز به!

كوردايه تيي قه ت، نه ده ي به خه سار!

له ميژه كوردان ،ئاويته ي ده ردن

هوي ته فره قه يه و فريوي به دكار

كورديكي عاقل ،سه د بزيو ديني!

به عه قلانييه ت  ،ده بي پايه دار!

حيزبايه تييت چي و طائيفه بازيي؟!

تا كه نگي خه لك ،بن له ژير گوشار؟!

روژ به روژ  گه لم ،هه ر هوشيار ده بي

عه قلي ئه مسالم ،چا تره له پار!

ئه گه ر ده مزاني حالي كورد وايه

سالاني پيشوو ،ريويم ده كرد چار!

به شيريي مه حرووم ،بووم له هه موو شتيك

ديسان هه ر شوكرم ،هه ستم به ر قه رار!

هه ست و شه رافه ت ،ئيمانت هه بوو!

هيچ خه فه ت مه خو !خويري له بي گار!

بيگاريي ده كا بو دوژمن، ناكه س

به زمان ئينگليزي؛ جا ده دا  وتار!

زماني حيزان !؛فير بووي ده زانم

هيچ موشكيل نيه، كورد ئه ده ي له دار!

ئينگليس دايمه دژي كورد بووه

ئيستيش ده ستي ئه و ،له پشت را ديار!

بو دابه ش دابه ش ،هه ر ئازا و دلير!

كوا يه ك ئه خاتو ،گه ليكي  زامار ؟!

شيخ مه حمووي كرده  ئاواره ي نيو هيند!

بريطانياي  تو  كاكي ده م به ژار!!

زورن ئه وانه ي به زمان زانيي

گه لان ده فروشن ،ئازا،  "ظه ريف وار"!

كامپايلير (موته رجيم)زورن،  گه ر خو نه فروشي!

بو به زماني خوت، ناكه ي ئيفتيخار!؟

وه للاهي به رزين ،گه ر نزم نه كريين!

به ده ست مودده عي و دوكتوري بي عار!

زمان و عيلم و زانست تا زور بي

هيچ فايده ي نيه، بي غيره ت و بار!

عه يبه گه لي كورد ،ده كه نه ئامراز

بو نه فعي ئه خو ،بو پوست و دولار!

خو به خش ،سه ربه خو ،زور په يدا بوونه!

عه لي و جه وانمه رد،زانا ،هه م نازار

دوعام ئه وه يه ،به شه و  و به روژ

نه كه وينه عه رزي ،تازه وه ك ئه م جار!

دوكتور محه ممه د  قه ده مي بانه

٧/٨/٩٦

رزسرافراز,دكترمحمدقدمي,...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 7 آبان 1396 ساعت: 21:55