مطالعات استراتژيك: نتايج و برونداد قضيه ي تصرف مجدد كركوك و مناطق كردي توسط حشد و ارتش عراقي براي | بلاگ

مطالعات استراتژيك: نتايج و برونداد قضيه ي تصرف مجدد كركوك و مناطق كردي توسط حشد و ارتش عراقي براي

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

‍ ‍ مطالعات استراتژيك:

نتايج و برونداد قضيه ي تصرف مجدد كركوك و مناطق كردي توسط حشد و ارتش عراقي براي كردها. چند اشاره ي كليدي و كوتاه /دكترمحمد قدمي ٢٧/٧/٩٦

١/همبستگي كردها در كشورهاي مختلف و ايجاد سمپاتي(همدردي) و امپاتي(خود به جاي گذاري:تبلور نقش) قوي در آنها نسبت به مشكلات و بي پناهي كردها به مثابه قوم و ملت و بلكه بين المللي شدن مسئله كردي و حكومت و دولت كردي .

٢/مشخص شدن امريكايي و إسرائيلي نبودن كردها با توجه به عدم حمايت همپيمانان از آنها تا اين مرحله(البته صرف حمايت امريكا يا روسيه از كشور يا ملتي ،نشان امريكايي يا وابسته بودن نيست و مناسبات قدرت و ائتلافهاي پارادوكسيكال ! در خاورميانه در مقابل كردها خود گوياي نسبيت اين مسائل است) .صد البته نگارنده همواره تكيه بر اسرائيل را گزينه و نقطه ي قابل حذر براي نهضتهاي تازه نضج يافته و در گذار دولت سازي در خاورميانه دانسته ام.

٣/بيدار شدن وجدان و حريت جمعي كردها و جوانان كرد و شناختن رهبران خائن و يا خادم ؛فاسد يا سالم خود با توجه به جريحه دار شدن احساسات كردي جمعي  

٤/توجه جدي به عقلانيت سياسي و پلان كلان و ملاحظات استراتژيك و لجستيك نظامي به عنوان اهرم پيروزي ملتها با تطبيق بر نژاد كردي/احساس ضرورت عبور حركت و اداره كلان سياسي و نظامي كردي از مرحله ي سنتي نه به فاز مدرن، بل به حوزه ي  پست مدرن با نهادسازي قانوني ادغامي و ملي غير حزبي و طائفي(در حيطه ي اداري و نظامي با مديريت و فرماندهي واحد )با حفظ نقش و جايگاه ليدر عالي نظارتي كاريزماتيك

٥/توجه جدي به استراتژي وحدت و وفاق داخلي ملتها و احزاب و رهبران آنها در مقابله با مخالفين منطقه اي و جهاني با تاكيد و تطبيق بر وضعيت كردها

٦/اهميت يافتن عنصر ناسيوناليزم و رگ نژادي و غيرت و كرامت كردي بر مذهب و گرايش مذهبي در مورد كردها با اشاره به قضاياي خانقين و اعتراض شديد اكراد شيعي  به پايمالي پرچم  كردستان  توسط حشد شعبي هم مذهبشان كه با علم امام حسين ع (خود مظلوم )بر كردهاي  شيعه و سني مهتوك وفادار به قوم خود (چون عباس ع) ؛بعضا  غدر روا داشتند/شبهات حضور سپاه  

قدس هم براي اكراد ولايي ايران و عراق حقيقتا مطلوب نبود چرا كه سپاه در ايران و عراق خود محبوبيتي دارد.

 ٧/تاثير نسبي قضاياي اخير بر حس مركزگريزي كردهاي ايراني كه البته عقلاي كردي، ملاحظات مركزگرايي ايراني خود را دارند و پروژه ي تفرقه ي مذهبي و ملي را نامطلوب ميدانند.

٨/تقويت حس انساني و شرافت حمايت و حميت كردي و اسلامي در آحاد كردها نسبت به وضعيت كردهاي همخون در عراق و نيز ايجاد نوستالژي قدسي و آرماني كردن كركوك/اضافه  شدن عنصر معنويت و صداقت و ديانت و حقانيت  به مبارزات كردي با عنايت به أشك ها و آه هاي شير زنان و شيرمردان كرد آواره و هزيمت كرده  كه ياد آور مظلوميت فلسطيني ها و بلكه مظلومين از  آل غيور محمد 

ص است.احياي ادبيات مقاومت در اين قوم بدون نفرت از اقوام ديگر و با روحيه صلح طلبي همراه است و حب خاك و موطن را تقويت ميكند.

٩/پي بردن به اشتباهات تاكتيكي و راهبردي و بلوغ سياسي ملت غيور و شجاع كردي كه مغلوب مقطعي بي كسي و بي ابزاري و نفوذ اغيار در خود شده است و اين خود آگاهي براي شهروندان كرد همه ي كشورها حتي تابعين كردي در جمهوري اسلامي بسيار حائز اهميت است.

١٠/توصيه نهايي نويسنده ي تحليل در قالب بند اخير توجه منصفانه جوانان كرد و شهروندان كردي ايراني به امنيت و خدمات و توسعه ي نسبي در حوزه ي كردستانات ايران در تعامل با حكومت مركزي و حفظ رويه تعادل و نه لزوما سرسپردگي است كه نشانه عقلانيت سياسي و همبستگي قومي مذهبي كردي ايراني است/طبيعي است كه توجه جدي حاكميت مركزي به ارتقاي مديريتي نخبگان كرد و عدم تحقير آنها توسط حاكمين استاني و ملي كردن مديران كرد بدون لحاظ مذهب نقش أساسي در مقابله با سانتريفيوژ سياسي فكري همان مركزگريزي نخبگان  اقوام را دارد .كردها و نخبگان شرافتمندشان روحيه و صفت حسيني در مقابل تحقير دارند و نبايد ناديده گرفته شوند و در عراق و ايران و خاورميانه با شعارهاي تند مذهبي شيعي يا سني سركوب شوند كه شرافت و آزادگي بقول آن شهيد قتيل، مقدم بر دين است .ما حتي در كردهاي ايزدي اين شرافت را سراغ داريم بدون اينكه دنبال ناسيوناليزم باشيم  .

١١/به عنوان يك تحليلگر دلسوز جمهوري اسلامي و كردهاي ايراني و يك متخصص امانتدار علوم سياسي ناچارم اين ايده را مطرح كنم كه هرگونه دخالت احتمالي مازاد بر مشاوره از سوي ايران(بخش نظامي  خصوصا)در كردستان عراق كه موجب غير مستقيمي براي جريحه دار شدن حريت مشترك كردي اكراد شود اگر چه امروز بر مبناي تز تا حدي افراطي "اسرائيل هراسي" انجام ميگيرد (و داراي طبعا توجيهاتي است)؛در دراز مدت به نفع امنيت ملي و وفاق قومي مذهبي حاصله در كشورمان نيست و اين فرا تحليل را اميدوارم مقام عزيز رهبري، مافوق همه ي دستگاههاي سياست خارجي و دفاعي ‍ ؛از اين سردار فرهنگي خود باي نحو كان دريافت دارند تا تفقدي از افكار عمومي و دلهاي  مهربان كردهاي تابعه ي جمهوري اسلامي بشود و برخوردهاي افراطي بر مبناي امنيتي براي ايران به مثابه جراحي امعاء خود است.كردها در بطن و حاشيه ي ايران، پايمردي و حضور خود را ثابت و بايد اين اعتماد و همزيستي مسالمت آميز با حمايتهاي فورس ماژور رهبري نظام تقويت شود.ضعف شخصيت چند شخصيت ضعيف و حاشيه اي كرد در عراق كه راه را براي نفوذ و تفرق باز كرد،نبايد موجب خوشبيني و بقول آقاي سيستاني سمبل موفقيتي براي عراق تلقي شود؛ چرا كه هيچ گاه تنش كردها با أعراب و نيز با أعاجم بصورت عام به نفع امنيت خاورميانه نيست.مضافا اينكه قدرت احزاب كردي متكي بر سوسياليزم يا دمكراسي فانتزي و حتي اسلام افراطي ؛هيچ گاه( با توجه به بافت پست مدرن قاطبه ي شعب كردي)؛ بر توانايي بسيج احزاب سنتي متكي بر حريت و ناسيوناليزم و كرامت و ديانت معتدل كردي  نچربيده است و اين پارادايم مهم در تصميم گيريهاي استراتژيك نبايد مغفول بماند كه شرط مركز گرايي براي اكراد در ايران و ايران گرايي براي اكراد عراق؛ احترام به كرامت و حيثيت آنان است و اين واقعيتي تلخ يا شيرين كاركردي ماوراي پلوراليزم؛ براي نژاد و ژن كرد است كه كتمان آنرا توسط روشنفكران بومي دلسوز ولو به بهانه ي مصلحت؛نشان عدم صداقت و وفاداري به رهبر و كشور ميدانم.خداوندا جنگ برادركشي را در عراق با رحمت خود إطفاء و كشتگان را مغفور و شاهد عبرت مسلمين دار.آمين

ژ.محمدقدمي/نويسنده و تحليگر كرد ٢٧/٧/٩٦

مطالعات,استراتژيك,برونداد,...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 30 مهر 1396 ساعت: 2:08