اشعار خاص مهدوی و عباسی(حیاج بال)--شعری بلند تقدیم به ذوالجناح بوالفضل عباس ع از سوی شاعر سنی غرب کش | بلاگ

اشعار خاص مهدوی و عباسی(حیاج بال)--شعری بلند تقدیم به ذوالجناح بوالفضل عباس ع از سوی شاعر سنی غرب کش

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

شعری مهدوی و عباسی (عاشقانه و عرفانی)
 
دکترمحمدقدمی
-------------------
 
 
چيست پروانه ؟! برو دورم نگرد و حال نيست!
 
حال صحبت، قوّت دل ،وقت قيل و قال نيست
 
صدهزاران فكر بكرم در درون آيد يكي
 
زان تخيلها مجالش در ره اقبال نيست!
 
چونكه من پيرم كنون تو آمدي رفتي عجل!
 
ليك شيرم خود هنوز و فرصت اشكال نيست!
 
گر بيايي در ره صدق و يقينم شهنواز
 
بيني اندر دل درونم غير ذكر غال نيست
 
بس خدا داند كنون من پير هستم يا جوان
 
چون طراوت رونق دل ،قط  به سن و سال نيست
 
حرمتي خواهد دل عاشق حريم كبريا
 
ني فقط سپّيد مويي چونكه بحث زال نيست
 
اي خدايا من چه گويم كس بفهمد اين سخن؟!
 
كبك خواننده علامت ،صرف خط و خال نيست
 
ذوالجناح بوالفضل را هر دو دس(ت) ببريده اند
 
از براي قاضي الحاجات حياج  بال نيست
 
چون مني كو كوره ها رفتم ضلال و پس هدي
 
در نهايت اين سر ما همچنين هم كال نيست!
 
حق چو ميبيند كه دستم اختيارش رفته است
 
در كنار شاعري تيغم ببرد فال نيست 
 
 
زو جواب من بده گر ميتواني اين زمان
 
 
چون زبان سوختن را شاعران لال نيست
 
 
 
آخرين بيتم چنين است بر بخوان اين مجمله
 
ناظمم گر چه كه شعرم چون جمالت عال نيست
 
دکتر محمد قدمي يكم شهريور٩٥ بانه
 
 
...
نویسنده : بازدید : 33 تاريخ : سه شنبه 16 شهريور 1395 ساعت: 17:57