كردها و احمدي نژاد،از چالش تا سمپاتي/به بهانه سفر اخير نامبرده به بانه ي كردستان/دكترمحمدقدمي | بلاگ

كردها و احمدي نژاد،از چالش تا سمپاتي/به بهانه سفر اخير نامبرده به بانه ي كردستان/دكترمحمدقدمي

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

‍ كردها و احمدي نژاد

از چالش تا سمپاتي


(دكتر)محمدقدمي-بانه كردستان١١/٩/٩٦

١/سفر اين روزهاي احمدي نژاد به كردستان و بانه ؛براي وحدت افزايي به نسبت كردها و سني هاست ؛يا دهن كجي و جدال با لاريجاني ها؟!و تهييج حاشيه عليه متن ؟!/آيا او اهداف تبليغي و اجتماعي و انتخاباتي دارد يا دنبال سياحت و رفع نيازهاي روحي خود ؟!نميدانم اما من ضمن اينكه اين روزها در منطقه نبودم اگر هم ميبودم قطعا به ديدار ايشان نميرفتم!؛چون زماني كه رييس جمهور بود به وعده هاي خود نسبت به نخبگان حامي خويش در استان كردستان و ارتقاي آنها، عمل نكرد يا نگذاشتند عمل كند و عملكرد كلي او هم ،براي كردستان و مناطق اهل سنت؛ گرچه در مقايسه با بعدي ها و قبلي ها شايد بهتر بود ؛اما ايده آل نبود.لذا ما نشر كتابهايمان مبني بر مجيزگويي دولتمردان را متوقف كرده ايم!و با درد خود و ملت خود ،آرام گرفته ايم.

٢/علي اي حال احمدي نژاد بست نشيني و اعتراض هايي را شروع كرده كه به نظر بعضي متوهمين توطئه؛ شايد فتنه ي دو نام گيرد و آغاز گر فتنه ي كران(كساني كه حرف هم را گوش نميكنند!/رجوع به احاديث)در مركز باشد؛اما در برخي موارد خصوصا مقابله با برخي انحصارات ؛علي القاعده بايد محق باشد.اما ديگر نه احمدي نژاد و نه روحاني و خاتمي؛ هيچ كدام براي كردها با وجود وضعيت فعلي خودشان ؛چنگي به دل نميزنند! و في المثل بنده ي نوعي حاضر نيستم با هيچ كدام ،عكس يادگاري بگيرم!درد ما ،درد تفرق و دگرپروري و خود سبك بيني است!/ من و احمدي نژاد ﻫر دو كانديدا بوديم و ﻫر دو رد شديم .البته او حزب و تشكيلات داشت و ما كرد و سني بوديم و با وجود ولايت پذيري ؛مقبول نظام تاييد،قرارنگرفتيم .پس چرا ما كردها به طرف احمدي نژاد يا هر كس ؛گردن دراز كنيم كه عكسي با ما بگيرد!؟او كيست و يك جوان نخبه ي كرد كيست؟!كاش اين هياهو در ميان ما و بعضي اقوام و حواشي خاموش ميشد!

٣/اكنون كردها و ايرانيان ،ديگر با سفري به عربستان؛ جو سني گري شان گل نميكند! و با نگاهي به تهران و عتبات ،تسليم صرف اسم شيعه نميشوند؛ بلكه عملكردها و خلوص و ناخالصي ها و عدالت و بي عدالتي و دزدي و اختلاس و مهر و خدمت را محك ميزنند !امامان معصوم و خلفا ي كرام در انحصار شيعه يا سني نيستند كه دستاويز شعار و نانخوري و استثمار و ارهاب قرار گيرند بلكه اين مظلومين و قدوه هاي تاريخ، الگوي ﻫر فرد و حكومت عادلند.صرف تعصب قومي و ملي هم ؛ايراني و كرد را كفايت نميكند.ما حوادث اخير كردستان عراق و زلزله ي ايران را ديديم و تفرقه و مظلوميت و محروميت كردها را شنيديم.كرد و ﻫر ملت ديگر تا شخصيت مستقل و فرهنگ وحدت نداشته باشدبايد زير دست ملل و تيول دول باشد و نه احمدي نژاد عجم و نه حتي هيچ رجل كردي قوي ،بدون همبستگي كردها منجي اي براي آنها نخواهد بود.كردها با رهبري ايران از قبل؛ ماوراي دولتها مشكلي نداشته اند و اخيراً تكدرهايي با توجه به سياستهاي برون مرزي ايران به نسبت كردها حاصل شده كه باز هم تقصير اوليه مربوط به ديناميزم داخلي حكومت كردي در عراق بود.اما مزيد بر خيانتهاي داخلي ؛اعتماد واهي به امريكاي عروس هزار داماد قدرت،نه براي دولت روحاني در ايران و نه دولت كردي در خاورميانه بهره اي نداد و چشم انداز سياسي در سوريه هم مبرهن است.

نژاد،از,سمپاتيبه,نامبرده,كردستاندكترمحمدقدمي,...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 13 آذر 1396 ساعت: 19:19